Gegevens van de cliënt

Gegevens ouder

Aanvraag

Betaling: Tariefstelling voor het eerste consult (intake gesprek) € 60,- en € 80,00 per uur per vervolgconsult (vrijgesteld van BTW). De factuur wordt per mail verzonden na afloop van de behandeling.