Gegevens van de cliënt

Aanvraag

Betaling: Tariefstelling voor het eerste consult van 1 uur (intake gesprek) € 60,-  en € 100,- per vervolgconsult van 1 uur, €120,- bij 1,5 uur. De tarieven zijn vrijgesteld van BTW De factuur wordt per mail verzonden na afloop van de behandeling.