Hebben jij en je kind te maken met een pijnlijk verlies? Net als volwassenen rouwen kinderen ook. Alleen hebben zij andere manieren om hun gevoelens te uiten. Je kind lijkt bijvoorbeeld helemaal niet verdrietig. Of hij of zij verstopt zich achter de computer en wil niet over de gebeurtenis praten. Soms is het verlies zo moeilijk te behappen, dat je kind vastloopt in het rouwproces. Als ouder wil je je kind zo goed mogelijk helpen, maar soms kun je hier geen grip op krijgen. Het is dan fijn om naar een kindercoach te gaan.

Hoe rouwt je kind?

Soms kan het net lijken alsof kinderen helemaal niet rouwen. Of ze vertonen gedrag dat je niet direct als rouwgedrag herkent. Maar net zoals volwassenen krijgen ze wel degelijk te maken met dezelfde rouwgevoelens. Boosheid, verdriet, angst, een schuldgevoel… Het is vaak moeilijk in te schatten dat je kind vastloopt in het rouwproces, of dat er verstoringen optreden. Je kind geeft het namelijk vaak niet zelf aan. Wel kunnen er verschillende signalen zijn dat er een verstoring is in het rouwproces.

Herken je de volgende signalen bij je kind?

Dan kan het zijn dat je kind extra steun nodig heeft bij het verwerken van het verlies.

  • hevige emoties, zoals woede-uitbarstingen, angst, verdriet, moedeloosheid of een schuldgevoel
  • sterke schommelingen in stemmingen en emoties
  • het juist niet uiten van emoties
  • niet willen praten over de overleden persoon of de dood
  • teruggetrokken en moeilijk om contact mee te maken
  • slaapproblemen
  • problemen op school
  • op zichzelf zijn en niet met anderen willen zijn
  • terugval in ontwikkeling
  • weinig zelfvertrouwen

Rouwverwerking bij de kindercoach

Kinderen laten hun verdriet vaak zien in hun gedrag. Wat oudere kinderen (9 tot 12 jaar) hebben de neiging om uit zelfbescherming hun emoties ver weg te stoppen en zich stoerder voor te doen. Wat jongere kinderen (4 tot 6 jaar) beseffen vaak nog niet helemaal wat er gebeurd is, en hebben soms nog het idee dat de ouder slechts tijdelijk afwezig is en weer terugkomt. In hun optiek is de dood iets tijdelijks. Na een overlijden voelen kinderen het verdriet van hun ouders en hun omgeving vaak goed aan. Hierdoor kunnen ze signalen in het rijtje hierboven gaan vertonen. Als de verandering in gedrag te lang duurt, kan dit betekenen dat een kind vastloopt in het verwerken van zijn eigen verlies. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe belangrijk het is dat je kind kan praten met iemand die hij of zij vertrouwt.

Spelenderwijs aan de slag

Als kindercoach ben ik gespecialiseerd in rouwverwerking. Tijdens de begeleiding bij het rouwproces probeer ik zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Zo kan het coachen op een ontspannende manier verlopen. Als coach gebruik ik veel spel in combinatie met verschillende vormen van creativiteit. Verf, kleien, tekenen of we gaan heerlijk de natuur in. Het doel van de coaching is om de scherpe randjes van de pijn af te halen. Natuurlijk wordt het niet meer zoals vroeger. Maar je kind kan wél leren om het verlies, het verdriet en alle herinneringen een plekje te geven. Behalve na het overlijden van een dierbare, zijn er nog meer situaties waarin je kind te maken krijgt met een rouwproces. Zoals gebeurtenissen als een echtscheiding, een ziekte of een verhuizing. Ook dan kan kindercoaching helpen om hiermee goed om te gaan. Daarnaast bied ik een speciale workshop voor jou als ouder aan, waarin je handvatten krijgt hoe je je kind zo goed mogelijk kan begeleiden bij het verwerken van het verlies.

E.F.T

Een interventie die in het bijzonder goed helpt bij het verwerken van heftige, grote gebeurtenissen als het overlijden van een ouder, is E.F.T. (Emotional Freedom Technique). Wat het idee hierachter is? Als er iets in je leven gebeurt dat indruk op je maakt, dan brengt dat soms een schrikreactie of een gevoel van onveiligheid bij je teweeg. Krijgt deze stress geen plekje, dan komen bij andere stresssituaties de oude stressgevoelens weer naar boven. Met E.F.T. wordt de stressreactie gedeblokkeerd. Je kind zal zich nog wel de gebeurtenis herinneren, maar de emotionele reacties die hiermee gepaard gingen, zijn verdwenen. Gevoelens van verdriet, boosheid en schuldgevoel worden zo minder heftig, en kunnen ook af en toe plaatsmaken voor gevoelens van blijdschap en vreugde.

Over kindercoach Patricia

Ieder kind is uniek, waardoor geen enkel traject hetzelfde is. Maar in alle gevallen is mijn coaching professioneel en oplossingsgericht. Je kunt mij mailen of bellen om de problemen of zorgen te bespreken. Naar jouw wens vindt het eerste gesprek in mijn praktijk of bij jou thuis plaats. Wanneer het vertrouwen er is, dan kan er een nieuwe afspraak worden gemaakt. De coaching kan dan beginnen! Soms is zelfs een adviesoverleg al voldoende. Wat kenmerkend is aan mijn manier van werken is de verbinding leggen tussen de ouders en het kind. Ik kijk dus niet direct naar het gedrag van het kind, maar naar wat er achter ligt. Hierin is de samenwerking met de ouders dus enorm belangrijk. In mijn praktijk werk ik samen met kinderen tussen de 7 en 18 jaar en (jong)volwassenen. Bij eventueel jongere kinderen kan ik ook ondersteuning bieden aan jou als ouder.