EMDR, is een therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een overlijden, een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is al meer dan 25 jaar geleden een zeer effectieve therapeutische methode.

EMDR bij kinderen en jongeren

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Echter werkt Baasis alleen met kinderen vanaf 9 jaar oud. Bij jongere kinderen kán er gebruik gemaakt worden van een pré-verbaal traumaverhaal in combinatie met EMDR. Dit zal samen met de ouder behandeld worden.

Ook kinderen en jongeren maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen en jongeren beschadigd kunnen raken. Gelukkig verwerkt een groot deel van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht. Soms komt het voor dat zich wel problemen ontwikkelen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Dan kan EMDR de oplossing bieden. Baasis voert dit zeer zorgvuldig uit, volledig aansluitend bij de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor worden ook extra ‘hulp’ middelen ingezet zoals knuffels, tekeningen én emotiekaartjes. Als het kind graag wil dat de ouder hierbij aanwezig is, dan is dit zeker mogelijk.

EMDR bij volwassenen en wanneer EMDR?

Wanneer je een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis meemaakt, kun je de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een keus in behandeling om je van deze klachten af te helpen.
Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen:

* (auto)ongeval of verwonding
* ernstige ziekte
* overlijden van een dierbare
* mishandeling, of getuige hiervan
* (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
* brand
* natuurramp
* verlies van baan
* ……

Welke klachten kun je hebben?

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk hierbij aan:

* nare herinnering aan de gebeurtenis
* herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurd)
* vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
* sneller geïrriteerd / kort lontje
* somberheid
* schaamte, schuld of een negatief zelfbeeld
* concentratieproblemen
* angsten, paniek, je zorgen maken, onrust ervaren
* stress, verhoogde alertheid / waakzaam zijn