Baasis Kindercoach is zowel bij Klachtenportaal Zorg als bij Adiona aangesloten. Download hier het klachtenregelement

Betreft het een klacht bij een traject wat onder de Jeugdwet valt, dan kunt u hier uw klacht indienen https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

Betreft het een klacht bij een traject wat Particulier is, dan kunt u hier uw klacht indienen https://www.adiona.nl/over-adiona/klachtenloket/