Hoe de pijn na het verlies van een dierbare voelt, is bijna niet in woorden te vatten. Een zelfdoding maakt het nog moeilijker om over te praten. Het maakt dat veel mensen het onderwerp liever vermijden dan dat zij het bespreekbaar willen maken. Kinderen kunnen alleen vast komen te zitten in hun rouwproces, zeker bij een hevig rouwproces zoals na de zelfdoding van een ouder. Bij Baasis Kindercoach kan het onderwerp toch bespreekbaar gemaakt worden en ondersteuning geboden worden, zodat zij leren die pijn een plekje te geven.

Verwarring na verlies

Kinderen van wie een ouder zelfmoord heeft gepleegd, blijven in verwarring achter. Het komt vaak onverwacht en vaak zitten ze met vragen waar niet of nauwelijks antwoord op komt. Zeker voor kinderen is dat laatste lastig om mee om te gaan. Ze begrijpen vaak niet hoe een ouder tot deze beslissing heeft kunnen komen. Door de levensfase waarin kinderen zich bevinden, betrekken ze gebeurtenissen snel op zichzelf. Een gevoel van schuld speelt daarom een grote rol na de zelfdoding van een ouder.

Belemmerende patronen

Naast verwarring, verdriet en schuldgevoelens, hebben veel kinderen moeite met een gevoel van afwijzing. Per slot van rekening heeft de ouder ervoor gekozen niet meer bij het kind te zijn. Misschien hebben ze iets verkeerd gedaan (schuld), of waren ze toch niet lief of waardevol genoeg om bij te blijven (afwijzing). Wanneer dit soort gevoelens geïntegreerd raken in het zelfbeeld en in gedachtepatronen, kan dat in het latere leven enorm belemmerend zijn.

Rouw uiten

Het is voor de kinderen vaak moeilijk om hun verwarrende gevoelens en de boosheid die daarbij hoort te uiten. Ze willen hun andere ouder daar vaak ook niet mee belasten. Maar de rouw is er wel, en die uiten zij dan vaak in hun gedrag. Sommige kinderen kunnen uit het niets driftig of woedend worden. Andere kinderen zijn de hele dag onrustig en kunnen niet lang achter elkaar met hetzelfde bezig zijn. Zij malen de hele dag door over de gebeurtenissen. Weer andere kinderen gaan eerst door met hun leven alsof er niets is gebeurd, maar beginnen zich steeds verder terug te trekken. Kinderen tonen rouw bovendien meestal later. Een paar weken na het overlijden pakt iedereen weer zijn of haar leven op, waarna er nog minder over gepraat wordt. Juist dan merken kinderen het verlies.

Adviezen

Wat kun je als ouder doen als je merkt dat je kind moeite heeft met het verwerken van het verlies door zelfdoding?
Praat over de gebeurtenis. Op zelfdoding rust toch nog een taboe. Veel mensen in de omgeving van je kind zullen er niet snel over praten. Door het onderwerp open te gooien en bij elkaar een ingang te zoeken, kun je ook je kind de ruimte geven om zijn of haar emoties te uiten.
Hou de herinneringen levend. Stop de herinneringen aan de overledene niet weg uit pijn en verdriet, maar hou diegene aanwezig in het leven van je kind door samen foto’s en video’s te bekijken en eventuele vragen te beantwoorden.
Geef je kind de ruimte om emoties te uiten. Moet hij of zij huilen, dan mag dat. Is hij of zij boos, dan laat je die even boos zijn. Het is beter om alles eruit te laten dan om het op te kroppen. Vind je het moeilijk om hiermee om te gaan? Een kindercoach kan hierbij ondersteunen.

Over Patricia

Sommige kinderen kunnen in deze fase vastlopen in hun rouw. Zij kunnen moeilijk omgaan met de nieuwe situatie en de dood van hun ouder niet accepteren. In dat geval kan het nuttig zijn om hierbij hulp in te schakelen. Bij Baasis Kindercoach gebruiken we een combinatie van methodes – EFT, spelvormen, meditatie en knutselen – om kinderen te helpen om te gaan met het verwerken van rouw. Ook kan er gebruik gemaakt worden van WRITEjunior: een vorm van schrijftherapie waarbij kinderen hun verhaal kunnen opschrijven en context kunnen geven, waarna zij met de therapeut gebaseerd op het verhaal op zoek gaan naar manieren om het verhaal een plekje te kunnen geven. Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden.