Voor kinderen is voorspelbaarheid en regelmaat heel belangrijk. Binnen die veilige kaders kunnen ze de wereld ontdekken en zichzelf ontplooien. Maar wat nu als de wereld op zijn kop staat en het leven er voor iedereen opeens heel anders uitziet? In zo’n situatie kunnen kinderen en het gezin onder behoorlijk wat spanning komen te staan. Nu men dicht op elkaar leeft en ouders ook de rol van leraar op zich moeten nemen, is het zaak te kijken hoe je het beste om kunt gaan met spanningen in het gezin.

Verwarrende tijd

Hoe komt het dat veel kinderen zich gespannen voelen nu ze thuis aan school moeten werken? Naast het feit dat de dagelijkse gang van zaken opeens enorm veranderd is, is het thuis leren voor veel kinderen (en ouders!) best ingewikkeld. De school biedt lesmaterialen aan en ouders worden geacht op een bepaalde manier de uitleg over te brengen. Maar wanneer de ouder het op een andere manier geleerd heeft of het ook niet goed begrijpt, doen ze dat toch op hun eigen manier. Dat is voor het kind onwennig en mogelijk verwarrend.

Verdriet en boosheid

Het gevolg hiervan is dat kinderen constant het gevoel krijgen het niet goed genoeg te doen omdat ze de uitleg van mama of papa niet begrijpen. Dat kan uitlopen op onenigheid en verdrietige momenten of boosheid naar elkaar toe. Maar ook kan er druk ontstaan wanneer ouders moeten werken. De kinderen moeten dan volledig zelfstandig aan de slag. Dat kan voor paniek zorgen omdat ze gewend zijn begeleiding te krijgen waar nodig. Als er dan niemand is om te helpen, tast dat het zelfvertrouwen aan.

Gespannen ouders

Ook bij de werkende ouders leidt dat tot spanning. Ze hebben niet altijd het geduld voor thuisbegeleiding na of tijdens een lange werkdag. Ook kan het lastig zijn je eigen kind les te geven omdat je die rol niet gewend bent. Bovendien zijn er scholen die elke dag nagaan bij de ouders of de kinderen het schoolwerk wel afhebben en zo niet, waarom dan niet. Per leerkracht en school verschilt het hoe daarmee wordt omgegaan.

Gezelligheid moet blijven

Natuurlijk stel je als ouder het welbevinden van je kind voorop. In deze moeilijke periode van veranderingen en aanpassen is het daarom belangrijk dat er gezelligheid in huis blijft! Hoewel leren heel belangrijk is, kun je de situatie best eens wat op zijn beloop laten ten behoeve van de sfeer. Wat niet lukt, lukt niet. Onthoud daarbij dat je liever van ieder vak een beetje doet, dan al het werk en extra taken afkrijgen met een enorme strijd tot gevolg.

Structuur

Een andere belangrijke tip is om zoveel mogelijk een normaal dagritme aan te houden. Op die manier voelt de week als een schoolweek en het weekend ook echt als vrije tijd. Dat geeft rust en overzicht. Zorg ervoor dat de kinderen ’s avonds op tijd naar bed gaan en ’s ochtends op tijd weer opstaan. Plan ook vaste tijden voor schoolwerk, eventueel met iets meer rustmomenten in het geval van te veel spanning. Hoe meer structuur, hoe beter het voor de kinderen werkt.

Over Baasis Kindercoach

Bij Baasis Kindercoach worden ouder en kind geholpen bij allerlei vraagstukken omtrent opgroeien en opvoeden. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waarom een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, wat gevolgen heeft op het functioneren thuis, op school of in de maatschappij. Samen kijken we wat het probleem is en hoe we daar iets aan kunnen doen. Ouders kunnen altijd vrijblijvend een mail sturen of bellen wanneer ze met bepaalde opvoedstukken vastlopen.