Stressvolle omstandigheden of emotionele gebeurtenissen kunnen veel losmaken bij een kind. Er ontstaan nieuwe gevoelens waar het kind niet mee om weet te gaan. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld boosheid of driftbuien. Als ouder kun je het gevoel hebben hier machteloos tegenover te staan. Baasis Kindercoach helpt je grip te krijgen op de emoties van je kind.

Oorzaak van boosheid

Er kan veel gebeuren in het leven van een kind. Misschien gaat het niet helemaal goed op school, door leerproblemen of pesten. Of het kind heeft te maken met scheiding van de ouders, ziekte of overlijden van iemand in zijn/haar omgeving. Een kind kan deze gevoelens niet altijd goed communiceren. Frustratie hierover uit zich in boosheid en agressie. Een opeenstapeling van emoties komt te boven in de vorm van een woede-uitbarsting.

Wat is EFT (Emotional Freedom Technique)?

Vaak is er sprake van een situatie die veel prikkels oproept. Door een bepaalde gebeurtenis kan er stress achterblijven in het lichaam. Met EFT (Emotional Freedom Technique) wordt deze opgeruimd. De techniek bestaat uit zachte klopjes op de energiebanen van het lichaam. Het kind denkt ondertussen aan de gebeurtenis die een negatieve reactie oproept. Door de kloptechniek worden de hersenen afgeleid. De ervaring en de bijbehorende reactie worden zo van elkaar losgemaakt. Er komt op deze manier ruimte vrij voor positieve gedachten. De volgende keer dat een soortgelijke situatie zich voordoet, is de emotionele en fysieke reactie minder hevig. Het kind leert dus anders om te gaan met een beladen situatie.

Signalen herkennen

Door de signalen in een vroeg stadium te leren herkennen, kun je een uitbarsting voorkomen. Meestal vindt er een bepaalde volgorde plaats. Het begint met een uiting van frustratie en opstandig gedrag. Het kind is het oneens met iets en begint te zeuren en mopperen. Dit voert zich steeds meer op, tot schreeuwen en driftbuien aan toe.

Kalmeren en communiceren

Wanneer de situatie escaleert en je kind een woedeaanval krijgt, is er een aantal dingen die je kunt doen. Zorg voor afleiding, laat je kind stoom afblazen en probeer je kind te kalmeren en troosten. Communiceer rustig en duidelijk, op het niveau van het kind. Verplaats je in je kind en toon begrip voor zijn of haar gevoelens. Is er sprake van agressief gedrag, geef dan aan dat het gedrag verkeerd is en niet het kind. Een goede communicatie is essentieel bij het ontwikkelen van een veilige en vertrouwde relatie. Je kunt je kind leren om zijn of haar gevoelens onder woorden te brengen. Dit doe je door de situatie te beschrijven, je eigen gevoelens te benoemen, een reden hiervoor te geven en een oplossing aan te dragen

Over Baasis Kindercoach

Bij Baasis Kindercoach worden ouder en kind begeleid bij het terugvinden van de basis. Een kind kan door allerlei omstandigheden uit balans raken. Het doel is dan om een stap terug te zetten en te kijken waar het probleem vandaan komt. Vervolgens kunnen stappen gezet worden om de communicatie tussen ouder en kind beter te laten verlopen/het kind te leren omgaan met de prikkels uit zijn of haar omgeving. Door EFT, meditatie, visualisatie, spel en creatieve opdrachten wordt het kind bewust van zijn eigen kwaliteiten. Zo krijgt het kind meer zelfvertrouwen en handvatten om orde te scheppen in de chaos van emoties.