Als je als ouder of als kind te horen krijgt dat je levensbedreigend ziek wordt, dan wordt in feite het hele gezin ziek. Iedereen lijdt mee, ongeacht de leeftijd, niemand kan zijn gewone leventje voortzetten. Dit valt voor volwassenen niet mee maar voor kinderen al helemaal niet.

Bij kinderen, vooral jonge kinderen moeten we rekening houden met hun specifieke wijze van denken, voelen en de behoeften die zij hebben. Het denkproces is bij kinderen nog in ontwikkeling, waardoor ze gevoelens minder goed onderscheiden. Hun ervaring met ziekte en overlijden is meestal nihil. Ze zijn nog volkomen afhankelijk van de volwassen mensen om hen heen.

Wanneer je te horen krijgt dat jij of je partner een levensbedreigende ziekte hebt en hierdoor komt te overlijden, dan is dat heel heftig om dat aan de kinderen te moeten vertellen.

Bij elk gesprek dat gevoerd wordt, dient rekening met de leeftijd van de kinderen gehouden te worden, de manier waarop het kind met informatie en emoties omgaat en hoe het kind qua karakter in elkaar zit. Kinderen (ook binnen 1 gezin) kunnen heel verschillend reageren.

Vertrouwen

Kinderen vertrouwen hun ouders. Juist door open en eerlijk te zijn tegen kinderen, ervaren ze dat dit vertrouwen niet beschaamd wordt. Jullie gaan nog een moeilijke periode tegemoet, waarin vertrouwen erg belangrijk is.

Daarnaast rouw je als partners ook verschillend. Waardoor het erg veel energie en bewustwording vraagt voor dit proces. Een extra proces naast het feit dat je te horen hebt gekregen dat je komt te overlijden. Hoe pak je dit samen aan als partners, als ouder?

Hierin bied ik graag de ondersteuning wat altijd vooraf gaat met een rustige kennismaking. Ieders verhaal is welkom. Al het verdriet en pijn en onmacht mag er zijn.
Er kunnen verschillende vragen opkomen zoals:

  • Wanneer vertel je de kinderen iets
  • Wanneer vertel je dat je komt te overlijden
  • Wat vertel je aan kinderen
  • Hoe ga je om met de verschillende behoeftes van elkaar als partner en met kinderen in deze situatie
  • Iets nalaten voor de toekomst
  • Hoe betrekken we de kinderen in afscheid nemen
  • Kunnen kinderen aanwezig zijn bij euthanasie
  • Kunnen we kinderen betrekken bij het afleggen
  • Hoe betrekken we de kinderen bij de uitvaart

Afscheid nemen is heel belangrijk voor het rouwproces na overlijden. Daarom is het van wezenlijk belang dat kinderen hier op een adequate manier in meegenomen worden.
Neem vrijblijvend contact met me op, zodat we samen kunnen kijken naar de wensen en de vraagstukken, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat jullie dit proces niet alleen hoeven te doen.